Categories
Sejarah Teori Terjemahan

Penjajahan dan Identiti: Bahagian I

oleh Erin Malikhain
Diterjemah dan diadaptasi dari:
Colonization and Identity by Chris Kortright
Bacaan: 8 minit


Mereka yang menemui dan menakluk tanah lain adalah memegang hak terhadap mereka [penduduk asal], kekayaan mereka, dan merampas hasil mereka. Orang yang ditakluki boleh dilayan seperti hamba, dibuang ke tanah lain, atau diserap masuk ke dalam masyarakat dan institusi [mereka yang menakluk] – Vine Deloria, Jr. (1983)

Stratifikasi dan susunan global sekarang ini telah ditentukan secara sepenuhnya oleh penjajahan dan penaklukan negara-negara Eropah. Walaupun penjajahan secara langsung telah berakhir, kita dapat melihat bahawa ideologi kolonial telah lama wujud dalam identiti orang dalam bidang budaya umum dan juga institusi politik, ekonomi, dan sosial. Penjajahan atau “kompleks kolonial” adalah: (1) penjajahan dimulakan dengan kemasukan secara paksa; (2) kuasa penjajah mengubah atau merosakkan budaya Orang Asli; (3) anggota kumpulan yang dijajah cenderung diperintah oleh wakil kumpulan yang menguasai; dan (4) sistem hubungan dominan-bawahan disokong oleh ideologi perkauman (Marger, 2000: 132). Proses ini telah mewujudkan identiti kedua penjajah dan yang dijajah dengan kesan patologi. Ia telah menghancurkan kehidupan dan budaya orang-orang yang dijajah dan menanamkan budaya kehancuran kepada semua penduduk, baik yang dijajah mahupun yang dijajah. Terdapat dua sebab untuk meneroka patologi penjajahan. Pertama, kita mesti memahami penciptaan jurang sosial, politik dan ekonomi yang kita hadapi sekarang, tetapi yang lebih penting kita mesti memahami masalah psikologi yang diciptakan oleh penjajahan, jadi kita sebagai manusia dapat membongkar Leviathan sekarang yang kita diami dan mencipta dunia berdasarkan budaya kepelbagaian, kebebasan, dan tolong menolong.

 

Sifat Penjajahan – Empayar, Tanah dan Budaya
Ideologi Penjajahan

Penjajahan dibuat berdasarkan doktrin hierarki budaya dan ketuanan. Teori kolonialisme adalah penguasaan oleh pusat metropolitan yang mengatur wilayah yang jauh melalui penanaman penempatan. Ini adalah pembentukan dan penguasaan suatu wilayah, untuk jangka waktu yang panjang, oleh kekuasaan yang berdaulat atas orang bawahan dan orang-orang “lain” yang dipisahkan dan dipisahkan dari kekuasaan yang berkuasa. Ciri-ciri situasi kolonial meliputi penguasaan politik dan undang-undang terhadap masyarakat “lain”, hubungan pergantungan ekonomi dan politik, dan ketidaksamaan kaum dan budaya yang dilembagakan. Objektif utama penjajahan adalah untuk memaksa kekuatan fizikal dominasi mereka melalui serbuan, perampasan tenaga kerja dan sumber daya, pemenjaraan, dan pembunuhan secara objektif dan perhambaan orang asli dan tanah mereka.

Teknik lain yang digunakan untuk menundukkan penduduk asli adalah penghapusan corak budaya; nilai-nilai budaya ini dilucutkan, dihancurkan dan dikosongkan. Penjajah melihat budaya mereka sebagai budaya unggul; biasanya berkaitan dengan teori Evolusi Budaya atau Darwinis Sosial. Dalam usaha untuk mengawal, meraih keuntungan ekonomi, dan “mengajar peradaban” masyarakat pribumi, penjajah menghapuskan budaya asli dengan memaksakan budaya mereka sendiri. Berlakunya kemusnahan nilai budaya dan cara hidup. Bahasa, pakaian, teknik didefinisikan dan dibina melalui ideologi dan nilai-nilai penjajah. Menubuhkan sistem penjajah tidak memusnahkan budaya asli dengan sendirinya; budaya yang begitu lancar, hidup dan terbuka untuk masa depan menjadi diklasifikasikan, ditakrifkan dan dikurung melalui penafsiran, penindasan yang dikenakan, dan nilai-nilai sistem penjajah. Pada ketika ini budaya asli mengubah anggotanya dan digunakan untuk menurunkan nilai dan menentukan identiti penduduk asli.

Cita-cita mereka yang tetap dan dibenarkan adalah untuk melepaskan diri dari keadaan mereka yang dijajah, beban tambahan dalam status yang sudah menindas. Untuk itu, mereka berusaha menyerupai penjajah dengan terus terang berharap agar dia tidak lagi menganggap mereka berbeza darinya. Oleh itu usaha mereka untuk melupakan masa lalu, untuk mengubah kebiasaan kolektif, dan penggunaan bahasa, budaya dan adat istiadat dari penjajah. (Memmi, 1965:15)

 

Persoalan Tanah dan Sumber

Sejarah Manusia berakar di bumi, semuanya berpusat di sekitar atau dihubungkan dengan penggunaan tanah dan wilayah kita. Ini bererti bahawa banyak aktiviti manusia berputar di sekitar wilayah tempat mereka tinggal dan dari mana mereka mengambil sumber. Ini menyebabkan beberapa budaya menginginkan lebih banyak tanah dan memperoleh wilayah baru; oleh itu mereka mesti berurusan dengan orang asli di negeri itu. Pada tahap yang sangat asas, kolonialisme adalah keinginan untuk, menetap, dan menguasai tanah yang tidak dimiliki oleh budaya; tanah yang didiami milik orang lain. Edward Said menunjukkan kadar di mana Eropah memperoleh tanah pada akhir pemerintahan kolonial mereka.

Bayangkan, pada tahun 1800 kuasa Barat menuntut 55 persen tetapi sebenarnya memegang sekitar 35 persen permukaan bumi, dan bahawa pada tahun 1878 bahagiannya 67 persen, kadar 83.000 batu persegi per tahun. Menjelang tahun 1914, kadar tahunan telah meningkat menjadi 240.000 batu persegi yang mengejutkan, dan Eropah memegang sekitar 85 persen bumi sebagai koloni, protektorat, pergantungan, kekuasaan, dan komanwel. (Said, 1993:8)

Bukan hanya pengambil-alihan tanah yang mendorong kolonialisme, tetapi juga ada keinginan untuk sumber daya alam dan tenaga kerja. Negara-negara penjajah memerlukan bahan mentah untuk menyokong ekonomi mereka yang sedang berkembang. Tempat seperti Amerika dan Afrika menawarkan sumber daya alam yang dapat mereka gunakan untuk pembuatan – serta membuka pasar baru untuk menjual barang mereka. Struktur politik negara-negara kolonial baik dari segi ekonomi dan militer menyokong penubuhan dan kelangsungan jajahan, tetapi tidak dapat diabaikan bahawa peratusan dana yang tinggi untuk koloni diberikan oleh kapitalis yang baru muncul; orang Eropah meluaskan kuasa mereka dengan mempromosikan rumah saudagar dan syarikat sewa. Di tanah jajahan peneroka seperti Kenya dan Mozambik, terdapat produk komoditi eksport berasaskan perkebunan seperti kapas, teh, kopi dan gula. Tempat seperti Afrika Selatan dan Zaire dieksploitasi untuk lombong emas dan berlian mereka. Untuk ekonomi negara-negara penjajah, sumber-sumbernya diambil oleh penduduk asli (sama ada melalui hamba abdi atau perhambaan gaji yang melampau).

Identiti Kolonial

“Situasi kolonial menghasilkan penjajah, sama seperti keadaan (mereka) yang dijajah” (Memmi, 1965: 56).

Sekiranya kita ingin melihat bagaimana penjajahan mencipta identiti kedua-dua penjajah dan yang dijajah, kita mesti menyedari bahawa situasi bersejarah diciptakan oleh orang, tetapi orang yang diciptakan oleh situasi ini. Cara seseorang melihat dunia, baik secara geografi dan budaya, ditentukan oleh pemahaman abstrak mereka tentang dunia. Walaupun budaya memang wujud sebagai entiti yang nyata, ideologi perbandingan abstrak antara budaya yang mewujudkan identiti budaya terletak dalam hierarki sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam dunia idea yang abstrak inilah penjajah, dengan menciptakan “yang lain” yang akan dijajah, menciptakan identiti sendiri yang bertentangan dengan yang dijajah. (Said, 2000: 71–74)

Bahagian II akan menyusul.